Ochrana osobních údajů a GDPR

Na této stránce naleznete přehled a princip ochrany osobních údajů pro obchod Raprap.cz.

KDO JE ZPRACOVATEL?

  1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Rap Rap s.r.o. Tusarova 791/31 170 00 Praha 7 .(dále jen: „správce“).
  2. Kontaktní údaje správce jsou

Adresa: Rap Rap s.r.o. Tusarova 791/31 170 00 Praha 7 

Email: info@raprap.cz Telefon: +420 734 220 190

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O VÁS ZPRACOVÁVÁME?

Zpracováváme pouze a jen ty osobní údaje, které jsou nutné. Konkrétně jde o tyto kategorie:
1. Identifikační údaje (Jméno, Příjmení)
2. E-mail, telefonní číslo ( pro dodání objednávky, komunikaci při výměně zboží či reklamaci.)
3. Adresní údaje - doručovací - fakturační adresa ( pro doručení objednávky či výměny.)
4. Údaje pro realizaci platebního styku. (Číslo účtu popřípadě IBAN.)

a dále také údaje, které získáme vaším nákupem nebo návštěvou stránek.

- IP/MAC adresa
- soubory Cookies
- jiné online identifikátory

Z JAKÉHO DŮVODU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A KDO K NIM MÁ PŘÍSTUP?

Důvod je zcela jednoduchý. Abychom Vám mohli poskytovat služby, odpovídat na vaše dotazy a také analyzovat jaké služby a obsah Vás zajímají.

Díky udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů při dokončení objednávky Vám můžeme i nadále poskytovat své služby.

Údaje které nám poskytnete jsou u nás v bezpečí. Máme zajištěná taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému přístupu k Vašim údajům nebo k jejich zneužití. Vaše osobní data jsou naši prioritou.

A kdo má přístup k Vašim datům?
- osoby, které zajištují technický chod webových stránek
- poskytovatel přepravních služeb pro doručení zásilky. Jmenovitě se jedná o spedici GLS.
- poskytovatelé on-line služeb, díky kterým se vám můžou zobrazovat relevantní produkty či odkazy.

Občas může vzniknout potřeba, abychom do informací o právních vztazích s Vámi nechali nahlédnout Policii ČR, Celní správu, právní či daňové poradce. Jde o osoby, které jsou vázány zákonnou povinností mlčenlivosti.

JAK DLOUHO VAŠE DATA UCHOVÁVÁME?

Jen na nezbytně dlouhou dobu. To znamená, že údaje a data uchováváme po dobu využívání našich služeb a na základě Vámi uděleného souhlasu. Maximálně však po dobu 10 let nebo do doby, kdy bude Váš souhlas z Vaší strany odvolán.

Avšak. Některé osobní údaje uchovávat musíme. A to z důvodů, které vyplývají ze smluv nebo závazně právních předpisů určené státem.

Právo na odvolání souhlasu.

Veškerá svá práva můžete u nás uplatnit způsobem, který Vám bude vyhovovat a který umožní ověřit, že nás skutečně žádáte Vy (umožní ověřit Vaši identitu). Abychom ale byli schopni Vám vyhovět co nejlépe, chtěli bychom Vás požádat, abyste svá práva uplatnili písemně nebo osobně na adrese Josef Změlík, Červnová 1224, Zlín-Malenovice 763 02 , nebo na emailové adrese info@raprap.cz

COOKIES

Naše webové stránky www.raprap.cz používají tzv. cookies. Informace k tomu, jakým způsobem, za jakými účely a v jakém rozsahu soubory cookies používáme, naleznete v odkazu https://www.raprap.cz/cookies

VAŠE PRÁVA JEDNODUŠE A PŘEHLEDNĚ.

Máte právo na:
- své osobní údaje kdykoliv změnit či doplnit
- požadovat výmaz vašich údajů
- dotázat se, jaké údaje o Vás uchováváme
- být informován o zneužití Vašich dat
- další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

POTŘEBUJETE NÁS KONTAKTOVAT?

Pokud máte jakýkoliv dotaz na ochranu osobních údajů prosím použijte náš e-mail info@raprap.cz a nebo nás kontaktujte písemně na adrese:

Rap Rap s.r.o. 

Tusarova 791/31 

170 00 Praha 7 

Pro poskytnutí co nejlepšího servisu používáme cookies. Rozumím a souhlasím